Azilni dom - Projekti v teku

 1. Projekt PATS

 

V Azilnem domu in tudi v Centru za tujce  poteka od 1. decembra 2010 program PATS – informiranje potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, ki je financiran s strani Evropskega sklada za begunce (ERF) in Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.

 

Program izvaja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije.

 

 

 2. Prostovoljno delo 

                                              

V Azilnem domu se Jezuitsko združenje za begunce Slovenije (JRS) srečuje s širšo populacijo prosilcev za mednarodno zaščito (azil). V veselem decembru poskrbimo za to, da je december res vesel tudi za otroke iz Azilnega doma. Pripravimo obisk sv. Miklavža, ki prinese darila za otroke. S predšolskimi otroki se srečujemo tudi skozi leto, kjer se preko igre učimo 'velikih' stvari. Preko leta polnimo, z znanjem računalništva, vse uka željne glave. Po začetnem tečaju se lahko kandidati odločijo za nadaljevalno stopnjo, prav na koncu pa se resnim kandidatom omogoči opravljanje izpita. V Azilnem domu izvajamo delavnice za otroke, samske žene in žene z družinami. Enkrat letno za družine pripravljamo tedenske počitnice na morju.

Ali podpiraš marakeško deklaracijo o migracijah?
da
ne
ne vem

Glasuj

Rezultati
 
e.orbitJezuitsko združenje za begunce Slovenije, Ulica Janeza Pavla II, 13, Ljubljana